«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2008թ. մարտի 12-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (26 հունիսի 1998 թվականի, ՀՕ-15) 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկի «2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-րդ կետով.

«41. Առաջամուղ           Առաջամուղ գյուղ»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

    

       4 ապրիլի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-7