«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2001թ. մայիսի 31-ին

Հոդված 1. Օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1. ցանկի «2.1. Ասկերանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում՝

ա) 1-ին տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. Ասկերան

        Ասկերան քաղաք

 

        Քյաթուկ գյուղ».

 

բ) ավելացնել նոր 6-րդ տող՝

«6. Արմենակավան                                      Արմենակավան գյուղ»

խմբագրությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 6-9-րդ տողերը համարել 7-10-րդ տողեր.

 

գ) ավելացնել նոր 11-րդ տող՝

«11. Իվանյան                                              Իվանյան գյուղ»

խմբագրությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 10-21-րդ տողերը համարել 12-23-րդ տողեր.

 

դ) ավելացնել նոր 24-րդ տող՝

«24. Հովսեփավան                                       Հովսեփավան գյուղ» 

խմբագրությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 22-38-րդ տողերը համարել համապատասխանաբար 25-41-րդ տողեր.

 

2. ցանկի «2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները եւ  բնակավայրերը

       Հ/Հ       Համայնքի անվանումը                      Բնակավայրի անվանումը

 

1.

 Հադրութ

Հադրութ քաղաք

 

 

Վանք գյուղ

 

 

Տյաք գյուղ

 

2.

 

Ազոխ

 

Ազոխ գյուղ

3.

 Ակնաղբյուր

Ակնաղբյուր գյուղ

4.

 Այգեստան

Այգեստան գյուղ

 

 

Մելիքաշեն գյուղ

 

 

Նորաշեն գյուղ

 

 

Ղուշչիլար գյուղ**

5.

Առաքել

Առաքել գյուղ

 

 

Կարմրաքար գյուղ

 

 

Ձորագյուղ գյուղ

 

 

Ջրաբերդ գյուղ

 

 

Սարալանջ գյուղ

6.

Արևշատ

Արևշատ գյուղ

7.

Բանաձոր

Բանաձոր գյուղ

 

 

Ցոր գյուղ

8.

Դրախտիկ

Դրախտիկ գյուղ

 

 

Սալաքյաթին գյուղ**

9.

Թաղասեռ

Թաղասեռ գյուղ

10.

Թաղուտ

Թաղուտ գյուղ

11.

Խանձաձոր

Խանձաձոր գյուղ

 

 

Հայկավան գյուղ

12.

Խծաբերդ

Խծաբերդ գյուղ

 

 

Պետրոսաշեն գյուղ**

 

 

Սպիտակաշեն գյուղ

 

 

Վաղավեր գյուղ

 

 

Քարինգ  գյուղ

13.

Ծակուռի

Ծակուռի գյուղ

14.

Ծամձոր

Ծամձոր գյուղ

 

 

Սարինշեն գյուղ

15.

Կարմրակուճ

Կարմրակուճ գյուղ

16.

Հախլլու

Հախլլու գյուղ

17.

Հակակու

Հակակու գյուղ

18

Հին Թաղլար

Հին Թաղլար գյուղ

19

Մարիամաձոր

Մարիամաձոր գյուղ

20.

Մեծ Թաղլար

Մեծ Թաղլար գյուղ

21.

Մոխրենես

Մոխրենես գյուղ

22.

Պլեթանց

Պլեթանց գյուղ

 

 

Ծաղկավանք գյուղ

23.

Ջրակուս

Ջրակուս գյուղ

Հողեր գյուղ

24.

Վարդաշատ

Վարդաշատ գյուղ

25.

Տող

Տող գյուղ

26.

Տումի

Տումի գյուղ

27.

ՈՒխտաձոր

ՈՒխտաձոր գյուղ

28.

Քյուրաթաղ

Քյուրաթաղ գյուղ».

 

3. ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում՝

ա) 3-րդ տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Նոր Այգեստան                                         Նոր Այգեստան գյուղ     

                                                                         Այգեստան գյուղ».

 

բ) ավելացնել նոր 12-րդ տող՝

«12. Խնկավան                                               Խնկավան գյուղ»

խմբագրությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 12-40-րդ տողերը համարել համապատասխանաբար 13-41-րդ տողեր.

 

4. ցանկի «2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

ա) 3-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«3. Ավդուռ

Ավդուռ գյուղ».

 

բ) 12-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«12. Կաղարծի

Կաղարծի գյուղ».

 

գ) 27-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«27. Շեխեր

Շեխեր գյուղ».

 

դ)  բաժնի վերջին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«28

Պառավաթումբ

Պառավաթումբ գյուղ

29.

Ջիվանի

Ջիվանի գյուղ

30.

Սարգսաշեն

Սարգսաշեն գյուղ

31.

Սոս

Սոս գյուղ

32.

Սպիտակաշեն

Սպիտակաշեն գյուղ

33.

Վազգենաշեն

Վազգենաշեն գյուղ

34.

Վարանդա

Վարանդա գյուղ

35.

Քարահունջ

Քարահունջ գյուղ

36.

Քերթ

Քերթ գյուղ».

 

 

 

 

5. ցանկի «2.6. Շուշիի շրջանի համայնքները և   բնակավայրերը» բաժնի 4-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«4.

Հին շեն

Հին շեն գյուղ

 

 

Հունանավ գյուղ».

 

6. ցանկի «2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

 

          Հ/Հ       Համայնքի անվանումը                    Բնակավայրի անվանումը

 

1.

Բերձոր

Բերձոր քաղաք

2.

Կովսական

Կովսական  քաղաք

 

 

Վանատուն գյուղ

 

 

Քարատակ գյուղ

3.

Միջնավան

Միջնավան քաղաք

 

 

Բարդութաղ գյուղ

 

 

Դալք գյուղ

4.

 Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ

5.

Աղաձոր

Աղաձոր գյուղ

6.

Աղանուս

Աղանուս գյուղ

 

 

Ապարան գյուղ

7.

Աղավնատուն

Աղավնատուն գյուղ

 

 

Խաչգետիկ գյուղ

8.

Աղավնո

Աղավնո գյուղ

9.

Այգեհովիտ

Այգեհովիտ գյուղ

 

 

Թովմասար գյուղ

 

 

Մորաջուր գյուղ

10.

Այգեստան

Այգեստան գյուղ

11.

Արծվաշեն

Արծվաշեն գյուղ

12.

Արվական

Արվական գյուղ

13.

Արտաշեն

Արտաշեն գյուղ

 

 

Արտաշատ գյուղ

 

 

Հախնազար գյուղ

14.

Բյուլուլվանք

Բյուլուլվանք գյուղ

15.

Գանձա

Գանձա գյուղ

16.

Գետամեջ

Գետամեջ գյուղ

17.

Գետափ

Գետափ գյուղ

18.

Գողթանիկ

Գողթանիկ գյուղ

19.

Դիցմայրի

Դիցմայրի գյուղ

 

 

Արցախամայր գյուղ

20.

Դրախտիկ

 Դրախտիկ գյուղ

 

 

Անի գյուղ

 

 

Բագարան գյուղ

21.

Եզնագոմեր

Եզնագոմեր գյուղ

 

 

Կատոս գյուղ

 

 

Շրվական գյուղ

 

 

Սպիտակաջուր գյուղ

 

 

ՈՒխտաձոր գյուղ

22.

Երիցվանք

Երիցվանք գյուղ

 

 

Ամիրյան գյուղ

 

 

Երվանդակերտ գյուղ

 

 

Կրմեն գյուղ

 

 

Հակոբ Հակոբյան գյուղ

 

23.

Իշխանաձոր

Իշխանաձոր գյուղ

 

 

Խոյ գյուղ

24.

Ծաղկաբերդ

Ծաղկաբերդ գյուղ

25.

Ծիծեռնավանք

Ծիծեռնավանք գյուղ

26.

Ծոբաձոր

Ծոբաձոր գյուղ

 

 

Որդուակ գյուղ

 

27.

Կերեն

Կերեն գյուղ

28.

Կումայրի

Կումայրի գյուղ

29.

Հալե

Հալե գյուղ

30.

Հակ

Հակ գյուղ

31.

Հակարի

Հակարի գյուղ

 

 

Մելիքահող գյուղ

 

 

Մեղվաձոր գյուղ

32.

Հայթաղ

Հայթաղ գյուղ

 

 

Աղբրաձոր գյուղ

 

 

Գահանիստ գյուղ

33.

Հայկազյան

Հայկազյան գյուղ

34.

Հարար

Հարար գյուղ

 

 

Սուարաս գյուղ

35.

Հերիկ

Հերիկ գյուղ

 

 

Բերդիկ գյուղ

36.

Հոչանց

Հոչանց գյուղ

37.

Ձորափ

Ձորափ գյուղ

38.

Ղազարապատ

Ղազարապատ գյուղ

39.

Մամարք

Մամարք գյուղ

40.

Մարաթուկ

Մարաթուկ գյուղ

41.

Մարգիս

Մարգիս գյուղ

42.

Մարտունաշեն

Մարտունաշեն գյուղ

43.

Մելիքաշեն

Մելիքաշեն գյուղ

44.

Միրիկ

Միրիկ գյուղ

45.

Մշենի

Մշենի գյուղ

46.

Մոշաթաղ

Մոշաթաղ գյուղ

 

 

Վարազգոմ գյուղ

 

47.

Մովսեսաշեն

Մովսեսաշեն գյուղ

 

 

Առաքելոց գյուղ

 

 

Զորախաչ գյուղ

 

 

Քարաբակ գյուղ

48.

Մուշ

Մուշ գյուղ

49.

Նորաշենիկ

Նորաշենիկ գյուղ

50.

Շիրակ

Շիրակ գյուղ

 

 

Իցան գյուղ

51.

Շողավանք

Շողավանք գյուղ

 

 

Բուդաղաձոր գյուղ

 

 

Զորացիք գյուղ

 

 

Հիմնաշեն գյուղ

 

 

Վերիշեն գյուղ

52.

Ջանֆիդա

Ջանֆիդա գյուղ

 

 

Սահառ գյուղ

53.

Սարատակ

Սարատակ գյուղ

54.

Սոնասար

Սոնասար գյուղ

55.

Սուս

Սուս գյուղ

 

 

Գիհուտ գյուղ

 

 

Ներքին Սուս գյուղ

 

 

ՈՒրմիա գյուղ

56.

Վազգենաշեն

Վազգենաշեն գյուղ

 

 

Անտառամեջ գյուղ

57.

Վակունիս

Վակունիս գյուղ

 

 

Խաչինտափ գյուղ

 

 

Չորմանք գյուղ

 

 

Շամք գյուղ

58.

Վաղազին

Վաղազին գյուղ

 

 

Արջաձոր գյուղ

 

 

Մարտիրոս գյուղ

 

 

Մեղրաշեն գյուղ

59.

Վան

Վան գյուղ

60.

Վարդաբաց

Վարդաբաց գյուղ

61.

Վարդանանց

Վարդանանց գյուղ

 

 

Որդնավ գյուղ

62.

Վերին Քաշունիք

Վերին Քաշունիք գյուղ

63.

Վուրգավան

Վուրգավան գյուղ

64.

Տիգրանավան

Տիգրանավան գյուղ

65.

Ուռեկան

Ուռեկան գյուղ

 

 

Ամուտեղ գյուղ

66.

Փակահան

Փակահան գյուղ

67.

Քաշաթաղ

Քաշաթաղ գյուղ

68.

Քաշունիք

Քաշունիք գյուղ

69.

Քարագլուխ

Քարագլուխ գյուղ

 

 

Հաթամաշեն գյուղ

 

 

Սիս գյուղ

70.

Քարաշեն

Քարաշեն գյուղ

71.

Քարեգահ

Քարեգահ գյուղ»:

         

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

13  հունիսի 2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-150