«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2004թ. ապրիլի 14-ին

Հոդված 1.«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները և նրանց վարչական կենտրոններն են՝

 

Շրջանը

Շրջկենտրոնը

 

Ասկերան

ք. Ասկերան

Հադրութ

ք. Հադրութ

Մարտակերտ

ք. Մարտակերտ

Մարտունի

ք. Մարտունի

Շահումյան

ք. Քարվաճառ

Շուշի

ք. Շուշի

Քաշաթաղ

ք. Բերձոր»:

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1. ցանկի «2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնի 12-րդ տողը շա-րադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«12. Խծաբերդ

Խծաբերդ գյուղ

 

Արփագետիկ գյուղ

 

Պետրոսաշեն գյուղ**

 

Սպիտակաշեն գյուղ

 

2. ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում՝

ա) 1-ին տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 

«1.  Մարտակերտ

Մարտակերտ քաղաք

 

Լևոնարխ  գյուղ**

 

Հայկաջուր գյուղ*

 

Մարալյան Սարով գյուղ**

 

Ջրաբերդ գյուղ**».

 

բ)  3-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«3. Առաջաձոր

Առաջաձոր գյուղ

 

Հայադ  գյուղ**».

 

գ) 21-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«21. Մատաղիս

Մատաղիս գյուղ

 

Տոնաշեն գյուղ».

 

3. ցանկի «2.8.  Քաշաթաղի շրջանի  համայնքները և  բնակավայրերը» բաժնում.

ա) 23-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«23. Իշխանաձոր

Իշխանաձոր գյուղ».

 

բ) 28-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«28. Կումայրի

Կումայրի գյուղ

 

Իցան գյուղ

 

Շիրակ գյուղ».

 

գ) ավելացնել նոր 45-րդ տող.

 

«45. Մխանց

Մխանց գյուղ»

 

բովանդակությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 45-50-րդ տողերը համարել 46-51-րդ տողեր, և հանել նախկին 51-րդ տողը.

 

դ) 61-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«61. Վարդանանց

Վարդանանց գյուղ

 

Ակարա գյուղ

 

Որդնավ գյուղ»:

 

Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

10 մայիսի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-106