«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2003թ. ապրիլի 23-ին

Հոդված 1. Օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-թյան համայնքների և բնակավայրերի ցանկում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1. ցանկի «2.1. Ասկերանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում՝

ա)  հանել 12-րդ տողը և 13-17-րդ տողերը համապատասխանաբար համարել 12-16-րդ տողեր.

բ) 15-րդ և 16-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«15. Խաչեն

Խաչեն գյուղ

 

ՈՒլուբաբ գյուղ**

16. Խաչմաչ

Խաչմաչ գյուղ

17. Խնածախ

Խնածախ գյուղ».

գ)  40-րդ և 41-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«40. ՈՒղտասար

ՈՒղտասար գյուղ

  41. Փառուխ

Փառուխ գյուղ

 

Քարագլուխ գյուղ**

 42. Քռասնի

Քռասնի գյուղ».

2. ցանկի «2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում՝

ա) 4-րդ և 5-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«4. Այգեստան

Այգեստան գյուղ

 

Մելիքաշեն գյուղ

 5. Առաքել

Առաքել գյուղ

 

Ձորագյուղ գյուղ

 

Կարմրաքար գյուղ**

 

Ջրաբերդ գյուղ

 

Սարալանջ գյուղ

 

Քարագլուխ գյուղ**».

բ) 8-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8. Դրախտիկ

Դրախտիկ գյուղ».

գ) ավելացնել նոր 22-րդ տող՝

«22. Նորաշեն

Նորաշեն գյուղ»

խմբագրությամբ, ըստ այդմ էլ նախկին 22-28-րդ տողերը համարել 23-29-րդ տողեր.

3. ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը

1.

Մարտակերտ

Մարտակերտ քաղաք

Լևոնարխ գյուղ**

Հայկաջուր գյուղ*

Մարալյան Սարով գյուղ*

Ջրաբերդ  գյուղ**

2.

Աղաբեկալանջ

Աղաբեկալանջ գյուղ

3.

Առաջաձոր

Առաջաձոր գյուղ

Հայադ գյուղ*

4.

Գառնաքար

Գառնաքար գյուղ

5.

Գետավան

Գետավան գյուղ

6.

Դրմբոն

Դրմբոն գյուղ

7.

Զագլիկ

Զագլիկ գյուղ

8.

Զարդախաչ

Զարդախաչ գյուղ

9.

Թալիշ

Թալիշ գյուղ

10.

Թբլղու

Թբլղու գյուղ

11.

Խնկավան

Խնկավան գյուղ

12.

Ծաղկաշեն

Ծաղկաշեն գյուղ

13.

Ծմակահող

Ծմակահող գյուղ

14.

Կիչան

Կիչան գյուղ

15.

Կոճողոտ

Կոճողոտ գյուղ

16.

Կուսապատ

Կուսապատ գյուղ

17.

Հաթերք

Հաթերք գյուղ

18.

Հարությունագոմեր

Հարությունագոմեր գյուղ

19.

Հովտաշեն

Հովտաշեն գյուղ

20.

Ճանկաթաղ

Ճանկաթաղ գյուղ

21.

Մադաղիս

Մադաղիս գյուղ

Տոնաշեն  գյուղ

22.

Մաղավուզ

Մաղավուզ գյուղ

Քմքաձոր գյուղ

23.

Մեծ շեն

Մեծ շեն գյուղ

24.

Մեհմանա

Մեհմանա գյուղ

25.

Մոխրաթաղ

Մոխրաթաղ գյուղ

26.

Ներքին Հոռաթաղ

Ներքին Հոռաթաղ գյուղ

27.

Նոր Այգեստան

Նոր Այգեստան գյուղ

Այգեստան գյուղ*

28.

Նոր Կարմիրավան

Նոր Կարմիրավան գյուղ

Կարմիրավան գյուղ*

29.

Նոր Ղազանչի

Նոր Ղազանչի գյուղ

Ղազանչի  գյուղ**

30.

Նոր Մարաղա

Նոր Մարաղա գյուղ

Լենինավան գյուղ*

Մարաղա գյուղ*

31.

Նոր Սեյսուլան

Նոր Սեյսուլան գյուղ

Սեյսուլան գյուղ*

Հացավան գյուղ*

32.

Շահմասուր

Շահմասուր  գյուղ

33.

Չափար

Չափար գյուղ

34.

Չլդրան

Չլդրան գյուղ

35.

Պողոսագոմեր

Պողոսագոմեր գյուղ

Ղազարահող գյուղ

36.

Վաղուհաս

Վաղուհաս գյուղ

37.

Վանք

Վանք գյուղ

Անձավներ գյուղ

Դաշտագլուխ գյուղ

Ծաղկունք գյուղ

Ճրագ գյուղ

Նարեշտար գյուղ

38.

 Վարդաձոր

Վարդաձոր գյուղ

39.

Վարնկաթաղ

Վարնկաթաղ գյուղ

40.

Վերին Հոռաթաղ

Վերին Հոռաթաղ գյուղ

41.

Քոլատակ

Քոլատակ գյուղ».

4. ցանկի «2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնի 1-ին տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. Մարտունի

Մարտունի քաղաք

 

Կաքավաձոր գյուղ

 

Քաջավան գյուղ».

 

5. ցանկի «2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում ավե-լացնել հետևյալ խմբագրությամբ 48-րդ, 49-րդ և-50-րդ տողեր.

 

«48. Նոր Էրքեջ

Նոր Էրքեջ գյուղ

49. Նոր Կարաչինար

Նոր Կարաչինար գյուղ

50. Նոր Մանաշիդ

Նոր Մանաշիդ գյուղ».

6. ցանկի «2.6. Շուշիի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում՝

ա) 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. Շուշի

Շուշի քաղաք

 

Ղայբալիշեն գյուղ

2. Եղցահող

Եղցահող գյուղ

 

Կանաչ թալա գյուղ

 

Տասը վերստ գյուղ

3. Լիսագոր

Լիսագոր գյուղ».

բ) 7-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Քիրսավան

Քիրսավան գյուղ».

 

7. ցանկի «2.8. Քաշաթաղի համայնքները և բնակավայրերը բաժնում՝

ա) 9-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ

«9. Այգեհովիտ

Այգեհովիտ գյուղ

 

Թովմասար գյուղ

 

Լճաշեն գյուղ

 

Մորաջուր գյուղ».

 

բ) 10-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«10. Այգեկ

Այգեկ գյուղ».

գ) 13-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«13. Արտաշավի

Արտաշավի գյուղ

 

Արտաշատ գյուղ

 

Հախնազար գյուղ».

դ) 14-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14. Բազմատուս

Բազմատուս գյուղ».

 

ե) 20-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«20. Դրախտաձոր

Դրախտաձոր գյուղ

 

Անի գյուղ

 

Նորաբերդ գյուղ».

զ) 24-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«24. Ծաղկաբերդ

Ծաղկաբերդ գյուղ

 

Վանոցա գյուղ».

է) 31-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«31. Հակարի

Հակարի գյուղ».

ը) 40-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«40. Մարաթուկ

Մարաթուկ գյուղ

 

Մելիքահող գյուղ

 

Մեղվաձոր գյուղ».

թ) 47-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«47. Մովսեսաշեն

Մովսեսաշեն գյուղ

 

Արախիշ գյուղ

 

Զորախաչ գյուղ

 

Քարաբակ գյուղ».

ժ) 50-րդ և 51-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«50. Շալուա

Շալուա  գյուղ

 

Բուդաղաձոր գյուղ

 

Զորացիք գյուղ

 

Հիմնաշեն գյուղ

 

Վերին շեն գյուղ

51. Շիրակ

Շիրակ գյուղ

Իցան գյուղ».

 

ժա) 55-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«55. Սուս

Սուս գյուղ

 

Բոխոչոխ  գյուղ

 

Գիհուտ գյուղ

 

Ներքին Սուս գյուղ

 

ՈՒրմիա գյուղ».

ժբ) 64-71-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«64. Տանձուտ

Տանձուտ  գյուղ

65. Տիգրանավան

Տիգրանավան գյուղ

66. ՈՒռեկան

ՈՒռեկան գյուղ

Ամուտեղ գյուղ

67. Փակահան

Փակահան գյուղ

68. Քաշունիք

Քաշունիք գյուղ

69. Քարոտան

Քարոտան գյուղ

70. Քարուտ

Քարուտ գյուղ

 

Հաթամաշեն գյուղ

 

Սիս գյուղ

71.Քարեգահ

Քարեգահ գյուղ»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

15 մայիսի 2003թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ - 43