«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2000թ. փետրվարի 15-ին

Հոդված 1.«Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4 հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների եւ բնակավայրերի ցանկում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

1) ցանկի «2.2. Հադրութի շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը»  բաժնում Հադրութի քաղաքային համայնքում ընդգրկված Տյաք գյուղը, Ակնաղբյուրի գյուղական համայնքում ընդգրկված Հախլլու գյուղը, Թաղասեռի գյուղական համայնքում ընդգրկված Վարդաշատ գյուղը հանել վերոհիշյալ համայնքների կազմից եւ համարել առանձին նոր համայնքներ.

2) ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը» բաժնում կատարել հետեւյալ վերանվանումները.

Հակոբ Կամարի - Վարնկաթաղ

Մինգրելսկ - Քմքաձոր

Ջանյաթաղ - Ճանկաթաղ

 

Այդ նույն բաժնում 22-րդ տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«22. Մադաղիս                       Մադաղիս գյուղ

                                               Տոնաշեն գյուղ».

 

3) ցանկի «2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը բաժնի 1-ին, 12-րդ եւ 27-րդ տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Մարտունի            Մարտունի քաղաք

                                               Կաքավաձոր գյուղ

                                               Քաջավան գյուղ

                                               Մուղանլու գյուղ **

12. Կաղարծի                         Կաղարծի գյուղ

                                               Վարանդա գյուղ

27. Շեխեր                               Շեխեր գյուղ

                                               Ջիվանի գյուղ».

 

4)  ցանկի «2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը» բաժինը  շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 

1.     «Շահումյան                      Շահումյան ավան*

2.     Վերին շեն                         Վերին շեն ավան*

3.     Կարաչինար                     Կարաչինար գյուղ*

4.     Մանասինշեն                    Մանասինշեն գյուղ*

5.     Գաղթուտ                         Գաղթուտ գյուղ*

6.     Խարխափուտ                   Խարխափուտ գյուղ*

7.     Հայ Պարիս                       Հայ Պարիս գյուղ*

8.     Ռուս Պարիս                     Ռուս Պարիս գյուղ*

9.     Էրքեջ                               Էրքեջ գյուղ*

10. Մանաշիդ                         Մանաշիդ գյուղ*

11. Բուզլուխ                         Բուզլուխ գյուղ*

12. Գյուլիստան                     Գյուլիստան գյուղ*

13. Թոդան                             Թոդան գյուղ*

14. Գյուրզալար                     Գյուզալար գյուղ

15. Զեյվա                               Զեյվա գյուղ*

16. Շաֆագ                            Շաֆագ գյուղ*

17. Գետաշեն                        (բնակավայրերի ցանկը՝  թիվ 4 հավելվածում)

18. Քարվաճառ                      Քարվաճառ քաղաք

19. Եղեգնուտ                         Եղեգնուտ գյուղ

20. Զուար                              Զուար գյուղ

Զարկունի գյուղ

Թութխուն գյուղ

Հավախաղաց գյուղ

21. Ծար                                 Ծար գյուղ

22. Հավսաթաղ                      Հավսաթաղ գյուղ

23. Ճումեն                             Ճումեն գյուղ

24. Նոր Բրաջուր                   Նոր Բրաջուր գյուղ

25. Նոր Վերինշեն                  Նոր Վերինշեն գյուղ

26. Չարեքտար                       Չարեքտար գյուղ

27. Ապահեն                           Ապահեն գյուղ

28. Ասրիկ                              Ասրիկ գյուղ

29. Եղջերունիկ                      Եղջերունիկ գյուղ

30. Եղցատեղ                         Եղցատեղ գյուղ

31. Եղցի                                Եղցի գյուղ

32. Զառալյուր                       Զառալյուր գյուղ

33. Զովք                                 Զովք գյուղ

34. Իշխանիկ                          Իշխանիկ գյուղ

35. Խոզենեկ                          Խոզենեկ գյուղ

36. Խոփեր                             Խոփեր գյուղ

37. Ծավալք                           Ծավալք գյուղ

38. Կորեկնեկ                          Կորեկնեկ գյուղ

39. Հովվաշեն                         Հովվաշեն գյուղ

40. Մշենի                              Մշենի գյուղ

41. Նոր Բանանց                    Նոր Բանանց գյուղ

42. Նոր Գետաշեն                  Նոր Գետաշեն գյուղ

43. Շիկաքար                          Շիկաքար գյուղ

44. Չափնի                             Չափնի գյուղ

45. Ջերմաջուր                       Ջերմաջուր գյուղ

46. Ակնաբերդ                         Ակնաբերդ գյուղ***

47. Դադիվանք                       Դադիվանք գյուղ***

 

5) ցանկի «2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը» բաժնի՝

ա) 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 45-րդ, 51-րդ տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 

«2. Միջնավան                        Միջնավան քաղաք

                                               Բարդութաղ գյուղ

                                               Ծոբաձոր գյուղ

                                               Որդուակ գյուղ

3.     Ալաշկերտ                       Ալաշկերտ գյուղ

                                                           Մուշ գյուղ

                                                           Վան գյուղ

6.     Այգեհովիտ                       Այգեհովիտ գյուղ

                                               Այգեստան գյուղ

                                               Գետամեջ գյուղ

                                               Թովմասար գյուղ

                                               Մորաջուր գյուղ

15. Երիցվանք            Երիցվանք գյուղ

                                               Ամիրյան գյուղ

                                               Երվանդակերտ գյուղ

17. Ծաղկաբերդ                     Ծաղկաբերդ գյուղ

                                               Հակարի գյուղ

                                               Մեղվաձոր գյուղ

45. Վարդաբաց                      Վարդաբաց գյուղ

                                                           Արծվաշեն գյուղ

                                                           Մամարք գյուղ

                                                           Վարդանանց գյուղ

51. Քաշունիք                         Քաշունիք գյուղ

                                                           Իշխանաձոր գյուղ

                                                           Խոյ գյուղ

                                                           Վերին Քաշունիք գյուղ

 

 

բ) հանել  16-րդ տողը եւ  հաջորդ տողերը համապատասխանաբար համարել  16, 17, 18, 19, ....52:

 

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից£

 

 

Ծանոթագրություն.

 

              *** ժամանակավոր մտցված է վարչատարածքի մեջ:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                            Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  մարտի  2000 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-98