«ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունվել է 1998թ. նոյեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ  հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների եւ բնակավայրերի ցանկում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

            ա) ցանկի «2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները եւ բնակավայրերը» բաժնում ավելացնել հետեւյալ համայնքը՝ 2 բնակավայրերով.

            «40. Նոր կարմիրավան                               Նոր կարմիրավան գյուղ

                                                                                  Կարմիրավան գյուղ**»:

            Նույն բաժնի «1.Մարտակերտ» համայնքի բնակավայրերի թվից հանել «Կարմիրավան գյուղ**» բնակավայրը:

 

 

            բ) Ցանկի  «2.8.  Քաշաթաղի շրջանի համայնքները  և բնակավայրերը» բաժինը

շարադրել հետեւյալ   խմբագրությամբ.

 

«2.8.  Քաշաթաղի շրջանի համայնքները 

և բնակավայրերը

 

հ/հ

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1.

Բերձոր

Բերձոր քաղաք

2.

Միջնավան

Միջնավան քաղաք

Բարդութաղ գյուղ

3.

Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ

Մուշ գյուղ

4.

Աղանուս

Աղանուս գյուղ

Ապարան գյուղ

5.

Աղավնո

Աղավնո գյուղ

6.

Այգեհովիտ

Այգեհովիտ գյուղ

Այգեստան գյուղ

Մորաջուր գյուղ

7.

Արտաշեն

Արտաշեն գյուղ

Հախնազար գյուղ

8.

Արվական

Արվական գյուղ

9.

Բյուլուլվանք

Բյուլուլվանք գյուղ

10.

Գանձա

Գանձա գյուղ

11.

Գետափ

Գետափ գյուղ

12.

Գողթանիկ

Գողթանիկ գյուղ

Բագարան գյուղ

13.

Դրախտիկ

Դրախտիկ գյուղ

Անի գյուղ

14.

Եզնագոմեր

Եզնագոմեր գյուղ

Սպիտակաջուր գյուղ

ՈՒխտաձոր գյուղ

Շրվական գյուղ

15.

Երիցվանք

Երիցվանք գյուղ

Ամիրյան գյուղ

16.

Զուար

Զուար գյուղ

Զարկունի գյուղ

Թութխուն գյուղ

Հավախաղաց գյուղ

17.

Ծաղկաբերդ

Ծաղկաբերդ գյուղ

Հակարի գյուղ

18.

Ծիծեռնավանք

Ծիծեռնավանք գյուղ

19.

Կովսական

Կովսական գյուղ

Կերեն գյուղ

Վանատուն գյուղ

20.

Կումայրի

Կումայրի գյուղ

21.

Հակ

Հակ գյուղ

22.

Հայկազյան

Հայկազյան գյուղ

Հալե գյուղ

23.

Հայթաղ

Հայթաղ գյուղ

Աղբրաձոր գյուղ

Գահանիստ գյուղ

24.

Հարար

Հարար գյուղ

Աղավնատուն գյուղ

Խաչգետիկ գյուղ

25.

Հերիկ

Հերիկ գյուղ

Բերդիկ գյուղ

26.

Հոչանց

Հոչանց գյուղ

27.

Ղազարապատ

Ղազարապատ գյուղ

28.

Մարաթուկ

Մարաթուկ գյուղ

29.

Մարգիս

Մարգիս գյուղ

30.

Մարտունաշեն

Մարտունաշեն գյուղ

Ձորափ գյուղ

31.

Մելիքաշեն

Մելիքաշեն գյուղ

32.

Միրիկ

Միրիկ գյուղ

33.

Մշենի

Մշենի գյուղ

34.

Մոշաթաղ

Մոշաթաղ գյուղ

35.

Մովսեսաշեն

Մովսեսաշեն գյուղ

Առաքելոց գյուղ

Զորախաչ գյուղ

Քարաբակ գյուղ

36.

Նորաշենիկ

Նորաշենիկ գյուղ

37.

Շիրակ

Շիրակ գյուղ

Իցան գյուղ

38.

Շողավանք

Շողավանք գյուղ

Բուդաղաձոր գյուղ

Զորացիք գյուղ

Հիմնաշեն գյուղ

39.

Սարատակ

Սարատակ գյուղ

40.

Սոնասար

Սոնասար գյուղ

41.

Սուս

Սուս գյուղ

Գիհուտ գյուղ

Ներքին Սուս գյուղ

Ուրմիա գյուղ

42.

Վազգենաշեն

Վազգենաշեն գյուղ

Անտառամեջ գյուղ

43.

Վակունիս

Վակունիս գյուղ

Խաչինտափ գյուղ

44.

Վաղազին

Վաղազին գյուղ

Արջաձոր գյուղ

Արտաշատ գյուղ

Մարտիրոս գյուղ

45.

Վարդաբաց

Վարդաբաց գյուղ

Քարաշեն գյուղ

Մամարք գյուղ

46.

Վուրգավան

Վուրգավան գյուղ

47.

Տիգրանավան

Տիգրանավան գյուղ

48.

Ուռեկան

Ուռեկան գյուղ

Ամուտեղ գյուղ

49.

Փակահան

Փակահան գյուղ

50.

Քաշաթաղ

Քաշաթաղ գյուղ

51.

Քաշունիք

Քաշունիք գյուղ

Վերին Քաշունիք գյուղ

Խոյ գյուղ

52.

Քարագլուխ

Քարագլուխ գյուղ

Սիս գյուղ

Վերիշեն գյուղ

53.

Քարեգահ

Քարեգահ գյուղ»

        

            Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 

 

 

 

12 դեկտեմբերի 1998 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-34