«Ստեփանակերտի գինու գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարկային և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների արտոնություն սահմանելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2005թ. դեկտեմբերի 7-ին

Հոդված 1. «Ստեփանակերտի գինու գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել ընկերության մասնավորեցման պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ հարկերի և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների նկատմամբ հաշվարկված տույժերի և տուգանքների վճարումից:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                        Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

23 դեկտեմբերի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-243