«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2006թ. նոյեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (12 հունիսի 2002 թվականի, ՀՕ-210) 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բառերով`

«, որը  արտադրողը (կատարողը, վաճառողը) պարտավոր է տրամադրել հայերեն լեզվով»:

 

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից երեք ամիս հետո:

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ `                                                Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

9 դեկտեմբերի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 318