«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2008թ. մարտի 12-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» (27 հունիսի 1996 թվականի, ՀՕ-17) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի «2007 թվականի» բառերը փոխարինել «2009 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ               

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

     4 ապրիլի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ
 
      ՀՕ-5