«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2005թ. դեկտեմբերի 28-ին

  Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության օրենքի 28-րդ հոդվածի «2005 թվականի» բառերը փոխարինել «2006 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                        Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-246