«ԼՂՀ պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2002թ. դեկտեմբերի 25-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական եւ հանրային բնա-կարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի «2003 թվականի հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2004 թվակա-նի  հունվարի 1-ը» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից;

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                        Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 հունվարի 2003 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 24