«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                                          Ընդունված է 2002թ. փետրվարի 27-ին

 Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական եւ հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին մասում «2002 թվականի» բառերը փոխարինել «2003 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

2 մարտի 2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-192