«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2000թ. փետրվարի 15-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական եւ հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի («Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական եւ հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի խմբագրությամբ) 28 հոդվածի առաջին մասում «2000 թվականի» բառերը փոխարինել «2001 թվականի» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

3 մարտի 2000 թ.     

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-94