«Պետական վիճակագրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2008թ. հունիսի 25-ին

Հոդված1. «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի  2002 թվականի, ՀՕ-205) 21-րդ հոդվածից հանել երկրորդ պարբերությունը:

     

       Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                 

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      2 հուլիսի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-38-Ն