«ԼՂՀ պետական պարգևների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2007թ. ապրիլի 25-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (23 հոկտեմբերի 1996 թվականի, ՀՕ-23)      5-րդ հոդվածը «անձինք» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև Պաշտպանության բանակի և այլ զորքերի զորամասերը (այսուհետ՝ անձինք)» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 մայիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-36