«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2012թ. փետրվարի 23-ին

        Հոդված 1. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-10 օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պետական կազմակերպությունը կարող է վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպվել հարյուր տոկոս պետական մասնակցությամբ ընկերության կամ հիմնադրամի:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

17 մարտի 2012թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-3-Ն