«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին