Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի կատարման 2008 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին