Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի կատարման 2007 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին