Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին