Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2005 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին