Պետական գույքի մասնավորեցման 2001 թվականի ծրագրի կատարման հաշվետվության մասին