«Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009թթ. ծրագրի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին