Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009թթ. ծրագրի մասին