Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006թթ. ծրագրի մասին