Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000թթ. ծրագրի մասին