ԼՂՀ 2010թ. պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի առանձնահատկությունների մասին