Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեով լրացուցիչ ստացվող ֆինանսական միջոցների օգտագործման մասին