ԼՂՀ 2005թ. պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին