ԼՂՀ 2003թ. պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին