ԼՂՀ 2002թ. պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին