ԼՂՀ 2001թ. պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին