ԼՂՀ 2000թ. պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին