ԼՂՀ 1999թ. պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին