ԼՂՀ 1998թ. պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը հաստատելու մասին