«1999թ. պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին