«Ոստիկանության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին