«Ոստիկանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին