‹‹Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին