«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին