«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին