«Նախադպրոցական կրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին