«Մետաքս» ՓԲԸ-ի նկատմամբ հարկային և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին