«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին