«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին