«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին