Հարկային և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին