Հարկային պարտավորությունների և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների կատարման գծով արտոնություն սահմանելու մասին