«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին