«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին